• Fri. Jun 21st, 2024

live roulette free

  • Home
  • ฮอร์เน็ตส์สรุปเทรดเอาลาวรี่แลกโรเซียร์เพื่ออนาคต

ฮอร์เน็ตส์สรุปเทรดเอาลาวรี่แลกโรเซียร์เพื่ออนาคต

ฮอร์เน็ตส์ ได้ ลาวรี่ ที่กำลังเข้าสัญญาปีสุดท้าย 29.7 ล้านเหรียญ สหรัฐฯ คาดว่ายังไม่ซื้อสัญญาทิ้ง แต่จะเอาไปเทรดต่อก่อนเส้นตาย 8 ก.พ. ส่วนสิทธิดราฟต์รอบแรก คลาส 2027 จะปกป้อง 14 อันดับแรกลอตเตอรี่ กรณีปีนั้นยังไม่ได้ก็จะรับของคลาส 2028 แบบไม่ปกป้องกันดับ