• Fri. Jun 21st, 2024

widus pampanga

  • Home
  • ติดตามข่าวการเงิน

ติดตามข่าวการเงิน

ขณะที่พวกเราจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เลือกที่จะละทิ้งหน้าหนังสือพิมพ์ที่ทำให้นิ้วมืดลงและหันไปเปิดหน้าเว็บแทน เราถามตัวเองว่า วันที่นั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารเช้าพร้อมขนมปังปิ้งและ Morning Herald กำลังจะเป็นเพียงความทรงจำอันไกลโพ้นหรือไม่? ดูเหมือนว่าจะเป็นเช่นนั้น เมื่อข่า…