• Thu. May 30th, 2024

หวยไทยรัฐ เดลินิวส์

  • Home
  • เครือข่าย PackBack ใช้หลัก EPR จัดการขยะบรรจุภัณฑ์

เครือข่าย PackBack ใช้หลัก EPR จัดการขยะบรรจุภัณฑ์

ประกาศเครือข่ายความร่วมมือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) หรือ TIPMSE จัดโครงการ “PackBack เก็บกลับบรรจุภัณฑ์เพื่อวันที่ยังยืน” นำหลัก EPR …