• Tue. Apr 16th, 2024

ผลหวยมาเลย์ วันนี้ 4d ฟรี

  • Home
  • อิสราเอลไม่เจรจาฮามาสแล้ว ประกาศล้างบางฮามาสให้หมดไปจากโลก

อิสราเอลไม่เจรจาฮามาสแล้ว ประกาศล้างบางฮามาสให้หมดไปจากโลก

สถานการณ์การสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสมีแนวโน้มเลงร้ายลง หลังสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเรียกทีมเจรจาที่อยู่กาตาร์ให้กลับมายังอิสราเอลเมื่อวันเสาร์ (2 ธ.ค.) ระบุว่า “ถึงทางตัน” ในการเจรจาแล้ว ถ้อยแถลงระบุว่า “องค์กรก่อการร้ายฮามาสไม่ได้ปฏิบัติตา…