• Tue. Apr 16th, 2024

ผลตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกล่าสุด

  • Home
  • เตรียมแนวทาง ลดค่าไฟ – ค่าน้ำมัน ลดค่าใช้จ่ายปชช.

เตรียมแนวทาง ลดค่าไฟ – ค่าน้ำมัน ลดค่าใช้จ่ายปชช.

รายงานจาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการพลังงาน หรือ กกพ. เปิดเผยว่า การลดค่าไฟหากคำนวณต้นทุนค่าไฟฟ้าทั้งหมด พบว่าค่าไฟฟ้างวดสุดท้ายของปีจะอยู่ที่ระดับ 4.10 บาทต่อหน่วย จากราคาที่ประกาศ 4.45 บาทต่อหน่วย หากรัฐเจรจากับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ชะลอคืนหนี้ 1.1 แสนล้…