• Thu. May 30th, 2024

เปิดยอดนั่งรถไฟฟ้าสีแดง-สีม่วง 20 บาทตลอดสายวันแรก กว่า 94,446 คน-เที่ยว

0 0
Read Time:2 Minute, 56 Second

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 66 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติมาตรการอัตราค่าโดยสารสูงสุด 20 บาทตลอดสาย ตามนโยบายรัฐบาล สำหรับรถไฟชานเมืองสายสีแดง สายนครวิถี (กรุงเทพอภิวัฒน์-ตลิ่งชัน) และสายธานีรัถยา (กรุงเทพอภิวัฒน์-รังสิต) ของการไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ของการไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนนั้น

ทั้งนี้ จากการประกาศใช้มาตรการค่าโดยสารรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง และรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ในอัตราค่าโดยสารสูงสุด 20 บาทตลอดสายนั้น รฟท. และ รฟม. ได้รายงานถึงผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ พบว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่ให้ผลตอบรับเป็นอย่างดี เนื่องจากช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงดึงดูดให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะระบบรางมากขึ้น

นายสุริยะ กล่าวต่อว่า จากการที่ ครม. อนุมัติมาตรการอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า ทั้ง 2 สายสูงสุด 20 บาทตลอดสาย โดยระบุจนถึงวันที่ 30 พ.ย. 67 นั้น ยืนยันว่า เมื่อครบกำหนดในช่วงวันดังกล่าว จะยังไม่ได้มีการยกเลิกมาตรการอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุด 20 บาทตลอดสาย และจะใช้มาตรการนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือและลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชน ตามนโยบาย “Transport Future for All: คมนาคมแห่งอนาคต เพื่อประชาชนทุกคน“ 

ส่วนการกำหนดระยะเวลาในวันที่ 30 พ.ย. 67 ตามที่เสนอเรื่องต่อ ครม. นั้น ดำเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ที่กระทรวงคมนาคมจะต้องประเมินผลการดำเนินมาตรการเป็นรายปี โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ปริมาณผู้โดยสาร และรายได้ ซึ่งจะส่งผลต่อภาระการชดเชยจากภาครัฐ และคำนึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทางและการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน เป็นต้น เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการดำเนินมาตรการดังกล่าวในปีถัดไป

อย่างไรก็ตาม การเสนอต่ออายุมาตรการ 20 บาทตลอดสายในปี 67 รัฐจะชดเชยเงินรายได้ในจำนวนที่ลดลง เนื่องจากจะมีปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น จึงต้องประเมินผลมาตรการเป็นรายปี ซึ่งนับเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้บริการสาธารณะ ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับประชาชน ลดมลพิษ และการใช้พลังงานภายในประเทศ สนับสนุนให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับมหภาค จากการเพิ่มการเดินทางของประชาชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และยกกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เท่าเทียมในการเข้าถึงระบบส่งสาธารณะด้วย

รายงานข่าวจากกรมการขนส่งทางราง (ขร.) แจ้งว่า ผลการให้บริการตามนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ของระบบรถไฟชานเมือง (รถไฟฟ้าสายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต และช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน และ รถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-คลองบางไผ่ เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 66 ซึ่งเป็นวันแรกของการให้บริการ หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มติเห็นชอบนั้น พบว่า มีจำนวนผู้โดยสารใช้บริการรถไฟฟ้าทั้ง 2 สาย รวมทั้งหมด 94,446 คน-เที่ยวต่อวัน เพิ่มขึ้นจากวันที่ 15 ต.ค. 66 ที่มีผู้โดยสารจำนวน 50,564 คน-เที่ยวต่อวัน 

แบ่งเป็น รถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต และช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน วันที่ 16 ต.ค. 66 มีจำนวนผู้โดยสาร 25,439 คน-เที่ยวต่อวัน เพิ่มขึ้นจากวันที่ 15 ต.คคำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต. 66 ที่ยังไม่มีนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย มีจำนวน 16,561 คน-เที่ยวต่อวัน 

เช่นเดียวกับรถไฟฟ้าสายสีม่วง วันที่ 16 ต.ค. 66 มีผู้โดยสารจำนวน 69,007 คน-เที่ยวต่อวัน เพิ่มขึ้นจากวันที่ 15 ต.ค. 66 ที่มีผู้โดยสารอยู่ที่ 34,003 คน-เที่ยวต่อวัน

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

By admin